Certifikace


2012 osvědčení advokátky k výkonu advokacie


2008 osvědčení o složení zkoušky patentového zástupce


2008 certifikát o absolvování semináře o zeměpisných označeních ve Francii


2008 kurz negociační techniky a dovednosti pořádaný Ministerstvem vnitra ČR


2008 kurz živé komunikace v angličtině pořádaný Ministerstvem vnitra ČR


2008 kurz na přípravu předsednictví ČR v Radě EU


2007 školení v rámci projektu podpora prosazování práv duševního vlastnictví


2007 školení o komunitární ochranné známce ve Španělsku


2007 jmenovací dekret pro členku expertní pracovní skupiny pro zeměpisná označení a označení původu pro zemědělské výrobky a potraviny


2006 kurz minima o EU


2006 školení o registracích ochranných známek v USA


2005 univerzální vzdělávací blok pro práci ve státní správě ČR