Profil advokátky


JUDr. Markéta Schönbornová zakončila studium gymnázia v roce 1998 studiem střední školy v USA ve státu Kalifornie s mezinárodní maturitou.

V roce 2005 až 2006 po absolvování Právnické fakulty pracovala na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky na právním oddělení v pozici legislativního právníka. Podílela se na tvorbě české legislativy v oblasti zákonů průmyslového vlastnictví, vypracovávala vyjádření k žalobám ve věcech průmyslových práv, zastupovala úřad v rámci správních a soudních řízení, podílela se na přípravách právních materiálů pro vedení úřadu.

V letech 2006 až 2009 vykonávala funkci vedoucí oddělení mezinárodních ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. Ve své pozici zajišťovala chod oddělení s 11 referenty, poskytovala v rámci své agendy právní konzultace a kontroly přihlašování mezinárodních ochranných známek, vyřizovala mezinárodní korespondenci a aktivně spolupracovala se Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO a s Evropským úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM, přednášela, vystupovala v médiích za úřad. Dále zejména úspěšně řídila agendu zeměpisných označení a označení původu a registrovala tyto české žádosti před Evropskou komisí pro teritorium Evropské unie.

V roce 1999 složila Státní zkoušku z angličtiny, v roce 2004 zkoušku z němčiny Evropský referenční rámec, úroveň B2 a v roce 2008 složila zkoušku z francouzštiny Delf/Dalf, úroveň A1. V letech 2005 až 2007 absolvovala Institut průmyslově právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky a v roce 2007 zkoušku patentového zástupce.

JUDr. Markéta Schönbornová během praxe na Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky absolvovala řadu seminářů a školení i v zahraničí např. podporu prosazování práv duševního vlastnictví pořádaného Ministerstvem financí České republiky, seminář ve Francii na téma francouzských zeměpisných označení a označení původu specializovaný na lokální problematiku pořádaný Agrideou nebo letní akademii duševního vlastnictví v USA pořádanou Americkým patentovým a známkovým úřadem USPTO.

Od roku 2009 do 2012 působila v advokacii, kde absolvovala generální advokátní praxi z důvodu zvýšení kvalifikace v zastupování před soudy a jinými správními orgány pro budoucí potřeby klientů.

1. 11. 2012 založila advokátní kancelář.


  • 1998: mezinárodní maturita v USA
  • 2005: absolvování Právnické fakulty
  • → 2006: legislativní právník na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
  • 2007: zkouška patentového zástupce
  • → 2009: vedoucí oddělení mezinárodních ochranných známek na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
  • → 2012: generální advokátní praxe
  • 2012: založení vlastní advokátní kanceláře