Služby kanceláře


V rámci působení na Úřadu průmyslového vlastnictví byla JUDr. Markéta Schönbornová v letech 2005 až 2009 členkou Mezinárodní expertní skupiny pro označení původu a zeměpisná označení při Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, členkou Meziresortní pracovní skupiny v oblasti označení původu a zeměpisných označení při Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky a Ministerstva zemědělství České republiky, členkou Pracovní skupiny pro předsednictví České republiky v EU (agenda ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu) při Evropské unii v Bruselu v Belgii, členkou Liaison pracovní skupiny pro ochranné známky při Evropském úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM v Bruselu v Belgii, členkou Výboru pro právo ochranných známek, průmyslových vzorů, zeměpisných označení (SCT) při Světové organizaci duševního vlastnictví WIPO v Ženevě ve Švýcarsku.

Advokátní kancelář JUDr. Markéty Schönbornové poskytuje odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízeních před soudy. Poskytuje nezávislé poradenství a další služby související s ochranou průmyslového vlastnictví a dále poskytuje právní služby v oblasti obchodního, občanského, správního i trestního práva včetně zastupování před českými soudy, resp. v rámci generální právní praxe, právní služby dle dohody s klientem.

U agendy ochranných známek JUDr. Markéta Schönbornová zastupuje ve správních řízeních ve věcech ochranných známek před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, dále v řízeních o registracích mezinárodních ochranných známek před Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku i před Evropským úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu OHIM se sídlem v Alicante ve Španělsku, které registruje ochranné známky pro Evropskou unii. V rámci výše uvedené agendy zajišťuje všechny typy rešerší, registrace ochranných známek, konzultace ve věci názoru na zaměnitelnost ochranných známek se staršími právy, podává námitky proti přihláškám ochranných známek a návrhy na výmaz již zapsaných ochranných známek jakož i daná vyjádření k podáním třetích osob zastupuje v řízeních před českými soudy.

U agendy zeměpisných označení a označení původu zastupuje před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, před Evropskou komisí se sídlem v Bruselu v Belgii a před Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku. V rámci výše uvedené agendy zajišťuje registrace zeměpisných označení a označení původu, změny specifikací zastupování před orgány státní správy a v řízeních před českými soudy.

Odborná právní pomoc se realizuje na základě jednorázové smluvní odměny nebo na základě hodinové sazby nebo na základě paušální sazby.


  • Generální právní praxe:
  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Správní a soudní řízení
  • Průmyslová práva:
  • Zk. patentového zástupce
  • Označení původu
  • Zeměpisná označení
  • Ochranné známky